Leatt

Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD

Regular price 1,250.00 NIS Save -1,250.00 NIS
5.5 היינה הסדרה החדשה והמתקדמת של מגני חזה המשתלבת באופן מושלם עם כל מגני הצוואר של Leatt. סדרה אשר תוכננה במיוחד לענות על אישורי הבטיחות הגבוהים ביותר. הסדרה כוללת מערכת FlipFit ייחודית להתאמה מושלמת עם מגן הצוואר מעל או מתחת לחולצת הרכיבה ללא כל הכנה מוקדמת או כלים. ה 5.5 היינה הסדרה הקשיחה הנוחה והבטיחותית ביותר אשר קיימת היום בשוקה Pro HD היינו גרסה הגבוהה של מגני החזה בסדרה הכולל מגני כתפיים, כליות ו 47 פתחי אוורור לקירור מקסימלי.
back of protector meets the highest back impact CE approval, CE EN 1621-2, Level 2
front of protector meets the highest front impact CE approval, prEN 1621-3, Level 2
shoulder protectors are impact tested and CE certified to CE EN 1621-1
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD
Leatt Chest Protector 5.5 Pro HD